Social Icons

Thursday, November 15, 2012

Sekitar Pemerkasaan Masyarakat; Kerajaan vs Masyarakat.


Kerajaan merupakan entiti yang diamanahkan oleh sekelompok masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan, pengurusan sumber, ekonomi, pemerkasaan rakyat dan hubungan dengan masyarakat luar. Dengan erti kata lain tugas kerajaan adalah untuk mengurus dan mentadbir masyarakat supaya masyarakat dapat hidup dalam suasana yang mereka inginkan. Kerana itu, kerjaan dibekalkan dengan alatan yang dipanggil kuasa bagi memudahkan tugasnya.


Tuesday, November 13, 2012

Islam, Rahmat Buat Seluruh 'Alam

“Islam, Rahmatan lil ‘alamin”, satu adagium yang indah dan mendalam buat mereka yang mahu berfikir, merenung dan menghayatinya.

Justeru kita sebagai seorang Muslim, apakah kita benar-benar menghayati semangat rahmatan lil ‘alamin tersebut? Ataupun ianya hanyalah slogan yang hinggap di bibir tanpa dihayati dan dinikmati oleh jiwa-jiwa yang mempercayai Tuhan yang Satu?

Dan sejauh manakah kita mendalami, memahami dan mempraktikkan misi suci tersebut; yang kerananya diutuskan revolusioneer agung yang dicintai dan dikagumi manusia sejagat, yang kerananya kita berbahagia dengan  kehidupan dan pegangan kita hari ini, yang kerananya jugalah hak-hak manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk Tuhan seluruhnya dijaga dan dipelihara?