Social Icons

Featured Posts

Tuesday, January 21, 2014

Memaknakan Semula Perjuangan Mahasiswa

Oleh: Shuhaib Ar Rumy Ismail

Mahasiswa dianggap sebagai satu sosok yang bertenaga, penuh dengan cita-cita serta gopoh dalam melakukan apa yang mereka kehendakkan. Kerana itu mahasiswa sering dijadikan kekuatan bagi mana-mana pihak yang mahu meluaskan kepentingan mereka. Kebanyakan persatuan dan masyarakat sivil yang tumbuh di Malaysia khususnya ditubuhkan oleh mahasiswa, atau paling tidaknya sentiasa aktif merekrut ahli-ahli baru dari kalangan mahasiswa.

Sejak zaman-berzaman, khususnya era pasca merdeka, slogan perjuangan mahasiswa sering menjadi laungan di kampus-kampus. Bermula dari zaman perjuangan mahasiswa UM dengan ‘student union’, mahasiswa pro-sosialisme, kebangkitan mahasiswa Islam di zaman Anwar Ibrahim, hinggalah perjuangan mahasiswa pasca reformasi. Namun apakah yang dikatakan sebagai perjuangan mahasiswa tersebut?

Saturday, January 4, 2014

Antara Hormat dan Kejahilan

Kerendahan hati, berlapang dada dan hormat-menghormati merupakan kualiti moral yang tidak asing lagi bagi manusia secara umumnya. Sikap-sikap tersebut disokong dan ditekankan dalam mana-mana kepercayaan agama dan pegangan moral, dianggap oleh umum sebagai tapak bagi setiap manusia dalam mendepani kepelbagaian samada dalam kelompok sendiri ataupun ketika berdepan dengan musuh.

Sunday, November 24, 2013

Dibalik Tembok Universiti

Terusan, batuan, hutan dan lautan,
Bisa saja berbakti tanpa ilmu dan perasaan,
Nah, kita punya cinta dan pengetahuan,
Mengapa culas membuat kebajikan?

Tuesday, July 16, 2013

Apa yang perlu dilakukan terhadap “Islam Politik”.

Oleh MUSTAFA AKYOL.
Diterjemah oleh Shuhaib Ar Rumy.

Istilah "Islam Politik" telah menjadi tema yang dominan dalam politik Timur Tengah sejak beberapa dekad. Dengan rampasan kuasa oleh tentera di Mesir dan ketegangan politik di Turki, tema ini sekali lagi berjaya mendapat tumpuan. Ramai yang tertanya-tanya adakah Islam Politik telah mati ataupun telah berjaya; samada ianya semakin bersederhana ataupun semakin radikal.

Monday, June 17, 2013

Relevankah Kepimpinan Ulama’?

Persoalan yang dilontarkan adalah relevankah kepimpinan ulama’? Pertamanya, perlu didefinisikan dahulu apakah ma’na ulama’ yang dipakai. Dalam mazhab Sunni, definisi ulama’ adalah tidak tetap bukan seperti mazhab Syi’ah yang menetapkan ulama adalah faqeh.


Definisi yang saya pegang adalah ulama’ merupakan orang yang berilmu dan mempunyai khasyah(takut) pada Allah. ‘Ilmu tersebut bermaksud apa sahaja pengetahuan yang memberi ma’na dan pengi’tirafan yang tepat akan hakikat makhluk dan khaliq. Tidak kiralah ‘ilmu itu sains, pengurusan atau agama; asalkan ianya membawa kepada pengi’tirafan dan parletakan Tuhan pada tempatnya yang sebenar maka ianya dii’tiraf sebagai ‘ilmu.